Powiadomienia

Powiadomienia, które Państwu oferujemy pochodzą z w pełni zautomatyzowanego systemu. Nasze algorytmy nieustannie, 24 godziny na dobę, każdego dnia w sezonie burzowym (15 kwietnia – 15 października) monitorują specjalistyczne parametry, które generuje jednostka obliczeniowa dużej mocy, bazując na przestrzennym obrazie odbiciowości pochodzącym z naszego radaru w Goczałkowicach-Zdroju. Odbiciowość jest miarą koncentracji i średnicy hydrometeorów, czyli im większe są krople wody, płatki śniegu lub gradowe kule oraz im gęściej padają, tym wyższa jest odbiciowość. Oprócz samej wartości odbiciowości i jej lokalizacji, radar dostarcza również informację o wysokości na której znajdują się te cząsteczki. Informacja ta jest kluczowa dla naszych algorytmów, dlatego, że silne burze są na ogół zdecydowanie wyższe w stosunku do zwykłych komórek burzowych. Zatem nie tylko wysoka odbiciowość, ale także wysokość do której ta odbiciowość sięga pozwala na określenie poziomu zagrożenia.

System

Nasz system został stworzony jako uzupełnienie i doprecyzowanie państwowego systemu ostrzegania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opierającego się zwykle na szacowaniu zagrożenia bazując na prognozowanych przez modele numeryczne warunków rozwoju burz na wiele godzin przed spodziewanym wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk. IMGW prognozuje zagrożenie jako potencjalne a wydawane ostrzeżenia dotyczą ogromnych obszarów. Ostrzeżenia te wydawane są jednak ze znacznym wyprzedzeniem (często kilku lub kilkunastu godzin), a czas ich obowiązywania to również kilka lub kilkanaście godzin. Nasza usługa informuje o zagrożeniu faktycznie pojawiającym się w pobliżu danego punktu. Jest to więc zagrożenie realne, a nie potencjalne i dotyczy jednego lub kilku miast, a nie obszaru jednego lub kilku województw. Unikamy więc sytuacji w której znaczna część osób otrzymujących ostrzeżenia, nie doświadcza w ogóle zjawisk burzowych.


1. Radar wykonuje pełen skan z krokiem czasowym co ok. 90 sekund. Z taką częstotliwością aktualizowane są ostrzeżenia.

2. Każdy nowy skan trafia do naszej jednostki obliczeniowej, która oblicza na podstawie danych z radaru kilka wtórnych parametrów, są one analizowane pod kątem spełniania określonych kryteriów, po przekroczeniu których powinno być wysłane ostrzeżenie odpowiedniego stopnia.

3. Kolejnym krokiem jest analiza obliczonych parametrów pod kątem spełniania określonych kryteriów ostrzeżeń danego stopnia. Tu używamy największej mocy obliczeniowej. Na każdy stopień ostrzeżenia obowiązują inne progi analizowanych przez nas parametrów. Analizujemy m.in. maksymalną odbiciowość, powierzchnię obszaru, na którym odbiciowość przekracza dany próg oraz odbiciowość w środkowej troposferze.

4. W zależności od obliczonych wartości ww. parametrów, wydawane jest ostrzeżenie odpowiedniego stopnia.

5. Ostrzeżenie jest wysyłane użytkownikom z danego miasta, jeśli w promieniu 15 km od niego znajdzie się burza spełniająca wskazane wyżej kryteria.

6. W przypadku podniesienia stopnia ostrzeżenia wysyłane jest kolejne ostrzeżenie.

7. Czas, w którym ważne jest nasze ostrzeżenie to 30 minut. W przypadku występowania wielu burz, możliwe jest kilkukrotne otrzymywanie ostrzeżeń o różnych stopniach, powiadomień o zaniku zagrożenia, a następnie kolejnych ostrzeżeń. W przypadku awarii radaru lub infrastruktury przetwarzającej dane, użytkownik zostanie o tym poinformowany w odrębnym komunikacie.