Przyjęta metoda jest jedną z najbardziej precyzyjnych metod określania faktycznego zagrożenia w czasie rzeczywistym, jednak nie zawsze uda się poinformować wszystkich użytkowników o zagrożeniu. Będą również występowały sytuacje odwrotne – gdy pojawi się ostrzeżenie, a burza ominie użytkownika, zaniknie lub nie będą jej towarzyszyły groźne zjawiska.

Dzieje się tak dlatego, że czasami burza może powstać bezpośrednio nad użytkownikiem i obszar dotknięty jako pierwszy przez nią, nie będzie miał wystarczająco dużo czasu na otrzymanie takiego powiadomienia. W takiej sytuacji ostrzeżenie pojawi się po fakcie. Może zdarzyć się również tak, że burza nie spełni przyjętych przez nas kryteriów, a mimo to pojawią się niebezpieczne zjawiska. Dzieje się tak najczęściej przy silnych opadach deszczu (nie zawsze towarzyszy im burza) oraz przy silnych wiatrach. Kryteria przez nas przyjęte najlepiej działają w przewidywaniu opadów gradu oraz w przypadku innych zagrożeń towarzyszących burzom występującym w upalne i parne dni. W przypadku burz pojawiających się w chłodniejszych masach powietrza, sprawdzalność naszych ostrzeżeń może być niższa.

Może się zdarzyć sytuacja, że w promieniu 15 km od miasta, w którym się znajdujemy, wystąpi burza spełniająca kryteria wydania ostrzeżenia, jednak przejdzie ona bokiem - tylko po granicy 15-kilometrowego bufora. W takiej sytuacji użytkownicy otrzymają ostrzeżenia, jednak burza nie wystąpi w danym mieście lub przemieści się tylko nad obrzeżami tego miasta. Punktem środkowym, dla którego przyjęto współrzędne danego miasta i wokół którego wyznaczany jest 15-kilometrowy bufor jest środek geograficzny danego miasta, rozumianego jako środek wyznaczany przez główne strefy zamieszkania. Często jest to rzeczywiście centrum danego miasta, jednak w przypadku miast o nieregularnych kształtach i miast zawierających w swoich granicach obszary leśne o znacznej powierzchni, środek ten może być przesunięty w którąś ze stron. Np. w przypadku Katowic, punkt środkowy ulokowany jest w rejonie dzielnicy Ochojec ze względu na położenie centrum miasta stosunkowo blisko jego północnej granicy. Może zdarzyć się więc tak, że mieszkając blisko granicy miasta otrzymywane ostrzeżenia będą mniej precyzyjne, gdyż odnosić się będą nie do naszej faktycznej lokalizacji, a do centralnego punktu danego miasta. Możliwa jest również sytuacja, w której burza zostanie wykryta, ostrzeżenie zostanie wydane, jednak przed nadejściem nad miasto – burza zaniknie.

Oferowana przez nas usługa jest więc ważnym uzupełnieniem państwowego systemu informowania o zagrożeniach, który w sposób istotny precyzuje gdzie i kiedy burza wystąpi.